Jeżeli borykasz się z problemem przemocy w rodzinie i szukasz drogi do zmiany, rozważ udział w innowacyjnym Programie Korekcyjno-Edukacyjnym. Inicjatywa ta, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, skierowana jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Tarnowskiego, którzy pragną wyeliminować przemoc z życia domowego.

Program, który ma ruszyć w nadchodzących miesiącach, oferuje uczestnikom możliwość uczestnictwa w 60 godzinach zajęć, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów, którzy skupią się na różnych aspektach problemu przemocy domowej. W programie edukacyjnym uczestnicy nauczą się:

  • Jak radzić sobie z agresją,
  • Zastosowania skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • Zrozumienia wpływu alkoholu i innych substancji na agresywne zachowania,
  • Zrozumienia konsekwencji stosowania przemocy i jej wpływu na dzieci.

Część korekcyjna programu skoncentrowana jest na zmianie postaw i zachowań związanych z przemocą, rozwijaniu umiejętności niestosowania przemocy oraz wzmacnianiu samokontroli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zachęca instytucje oraz osoby prywatne do wsparcia w rekrutowaniu kandydatów do tego programu. Więcej informacji na temat programu, w tym szczegóły dotyczące rekrutacji, można znaleźć w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul. Urszulańskiej 19 w Tarnowie lub pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

Źródło: https://tarnow.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024