Małopolska Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zaprasza do udziału w trzymiesięcznych płatnych praktykach absolwenckich. Program jest dostępny w urzędach skarbowych województwa małopolskiego oraz w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Praktyki oferują unikatową możliwość zdobycia doświadczenia, które będzie cennym atutem na rynku pracy. Uczestnicy programu mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2 tysiące złotych miesięcznie, które nie podlega opodatkowaniu ani składkom ubezpieczeniowym.

Wymagania wobec kandydatów obejmują komunikatywność, umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych, oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 30 lat, prowadzić działalności gospodarczej pokrywającej się z zakresem praktyk, ani być skazani za umyślne przestępstwa. Ważne jest również, aby nie uczestniczyć w postępowaniach karnych lub skarbowych i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Praktyka zaplanowana jest na okres intensywnych rozliczeń rocznych, co daje praktykantom możliwość bezpośredniego zaangażowania w ważne procesy urzędowe. Zadania praktykantów będą obejmować wprowadzanie danych do systemów KAS, wykonywanie prostych prac biurowych oraz przygotowywanie dokumentów do archiwizacji. Program praktyk jest zaplanowany na okres od 1 marca do 30 listopada 2024 roku, z tygodniowym wymiarem pracy wynoszącym 40 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w praktykach powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby Izby przy ul. Krasińskiego 11b w Krakowie. Termin zgłoszeń upływa 15 lutego, a wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dalszych krokach.

Małopolska Izba Administracji Skarbowej gwarantuje praktykantom przyjazną atmosferę i wsparcie w rozwoju zawodowym. To doskonała okazja, by zdobyć cenne doświadczenie i wzmocnić swoje CV, zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024