Krakowska Izba Administracji Skarbowej serdecznie zaprasza absolwentów do skorzystania z oferty płatnych praktyk w urzędach skarbowych województwa małopolskiego oraz w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Program trwający trzy miesiące, od marca do listopada, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, które będą cennym atutem na rynku pracy. Za swój wkład i zaangażowanie, praktykanci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 tysiące złotych miesięcznie, zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wymagania wobec kandydatów to przede wszystkim komunikatywność, umiejętność obsługi komputera oraz aplikacji biurowych. Dodatkowo, kandydaci powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie, nie mogą być starsi niż 30 lat oraz nie mogą mieć na swoim koncie wcześniejszych praktyk absolwenckich w strukturach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie lub prowadzonej działalności gospodarczej zbieżnej z zakresem praktyk. Ważne jest również, aby aplikujący nie byli skazani za umyślne przestępstwa i cieszyli się nienaganną opinią.

Podczas praktyk, uczestnicy będą mieli okazję do pracy w intensywnym okresie rozliczeń rocznych PIT, co daje unikalną możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa z bliska. Zakres obowiązków obejmować będzie wprowadzanie danych do systemów KAS, wykonywanie prostych prac biurowych oraz przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w programie, należy pobrać odpowiedni formularz, wypełnić go i przesłać wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie do siedziby Izby przy ul. Krasińskiego 11b w Krakowie. Możliwe jest również osobiste dostarczenie dokumentów lub wysłanie ich pocztą. Ostateczny termin zgłoszeń to 15 lutego. Wybrane osoby zostaną poinformowane o dalszych krokach.

Praktyki absolwenckie w Krakowskiej Izbie Administracji Skarbowej to nie tylko szansa na zdobycie cennego doświadczenia, ale również okazja do wzięcia udziału w procesach ważnych dla funkcjonowania państwowej administracji skarbowej. Organizatorzy zapewniają przyjazną atmosferę i wsparcie w rozwoju młodych talentów.

Źródło: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024