Od 12 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza zmiany w monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów. Rozszerzona zostanie lista odpadów objętych systemem monitorowania SENT, obejmująca teraz również farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.

Podmioty odpowiedzialne za wysyłanie tych towarów będą zobowiązane do dokonania zgłoszenia ich przewozu do rejestru SENT. W tym celu konieczna będzie rejestracja na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym.

Przepisy te są wprowadzane na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 roku, które zmienia wcześniejsze regulacje dotyczące systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów. Zgodnie z nowymi zasadami, monitorowaniu podlegać będzie przewóz 11 rodzajów odpadów, o ile masa brutto przesyłki wynosi 1000 kg lub więcej, lub jej objętość przekracza 1000 litrów.

Do nowo objętych monitorowaniem towarów należą między innymi: odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne, szlamy z usuwania farb i lakierów, odpadowe kleje i szczeliwa, a także zmywacze farb i lakierów. Pełna lista towarów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku.

Poza nowo wprowadzonymi zmianami, pozostają w mocy dotychczasowe przepisy rozporządzenia z 25 kwietnia 2022 roku, które regulują przewóz odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Podstawą prawną dla tych regulacji są rozporządzenia Ministra Finansów oraz ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z 9 marca 2017 roku.

Źródło: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024